Sức mạnh của hàm SUMIF trong Google Sheet

Đăng lúc 12:10 07.04.2024

Bạn có thể sử dụng hàm sumif trong google sheet để tính tổng các giá trị dựa trên điều kiện số, điều kiện văn bản hoặc thậm chí các điều kiện phức tạp hơn.

Hàm SUMIF trong Google Sheet là một công cụ hữu ích giúp bạn tổng hợp dữ liệu và phân tích thông tin dễ dàng. Từ đó có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc của mình. Để hiểu rõ hơn cũng như cách dùng hàm SUMIF, mời bạn cùng HocVienDaoTao.Com theo dõi qua bài dưới đây nhé.

 

Tổng quan về hàm SUMIF trong Google Sheet

Hàm SUMIF là gì?

Hàm SUMIF là một công cụ quan trọng trong Google Sheet, cho phép bạn tổng hợp và phân tích dữ liệu một cách linh hoạt. Bằng cách thiết lập các điều kiện, hàm SUMIF giúp bạn tính tổng các giá trị trong một phạm vi dựa trên các điều kiện cụ thể. Điều này giúp bạn tìm ra thông tin quan trọng và tạo báo cáo tổng hợp một cách dễ dàng.

Hàm SUMIF

Hàm SUMIF

Công thức hàm SUMIF

Cú pháp:

=SUMIF(range;condition;sum_range)

Trong đó: 

 • range: Là phạm vi các ô mà bạn muốn kiểm tra điều kiện.
 • condition: Là điều kiện để xác định các ô được tính tổng. Điều kiện có thể là một giá trị (số, văn bản, ngày tháng) hoặc một tham chiếu đến một ô chứa tiêu chí.
 • sum_range: Là phạm vi các ô chứa các giá trị mà bạn muốn tính tổng. Nếu sum_range được bao gồm trong công thức, nó sẽ chỉ định phạm vi các ô được tính tổng. Nếu không, nó được giả định là cùng với range.

Ứng dụng của hàm SUMIF

Hàm SUMIF có rất nhiều ứng dụng trong Google Sheet. Bạn có thể sử dụng nó để tính tổng các giá trị dựa trên điều kiện số, điều kiện văn bản hoặc thậm chí các điều kiện phức tạp hơn. Hàm này cung cấp cho bạn khả năng linh hoạt trong việc phân tích dữ liệu và tạo ra các báo cáo tổng hợp chính xác và nhanh chóng.

Cách sử dụng hàm SUMIF trong Google Sheet

Hàm SUMIF với điều kiện số

Công thức: =SUMIF(H4:H9;”>=50000″)

 • Ý nghĩa: Tính tổng giá trị của các hàng hóa được mua với giá trị lớn hơn hoặc bằng 50000 đồng.
 • Giải thích: Bạn có thể sử dụng công thức =SUMIF(H4:H9;”>=50000″;H4:H9) hoặc chỉ nhập công thức như trên. Vì dãy sum_range trong ví dụ trùng với dãy được sử dụng để xét điều kiện (range), nên không cần lặp lại sum_range. Kết quả sau khi tính toán là 177000 (75000 + 102000).
Hàm SUMIF với điều kiện số

Hàm SUMIF với điều kiện số

Hàm SUMIF với điều kiện văn bản

Công thức: =SUMIF(I4:I9;”Dương”;H4:H9)

 • Ý nghĩa: Tính tổng số tiền mà người có tên là “Dương” đã sử dụng để mua hàng hóa.
 • Giải thích: Trong đó, hàm sẽ xét trong dãy I4:I9 và nếu có tên là “Dương”, nó sẽ cộng dồn các giá trị tương ứng trong dãy H4:H9. Kết quả tính được là 95000 (20000 + 75000).
Hàm SUMIF với điều kiện văn bản

Hàm SUMIF với điều kiện văn bản

Hàm SUMIF với điều kiện ngày/tháng/năm

Công thức: đang tải như hình bên dưới.

 • Ý nghĩa: Tính tổng số tiền mà nhóm bạn đã tiêu trong và trước ngày 15/05/2021.
 • Giải thích: Hàm sẽ xét trong dãy J4:J9 và nếu giá trị ngày/tháng/năm nhỏ hơn hoặc bằng ngày 15/05/2021, nó sẽ cộng dồn các giá trị tương ứng trong dãy H4:H9. Kết quả là 139000 (10000 + 20000 + 75000 + 34000).

Hàm SUMIF với ký tự đại diện (WILDCARD)

Ký tự (*):

Công thức: =SUMIF(G4:G9;”Sữa”;H4:H9)

 • Ý nghĩa: Tính tổng giá trị của các hàng hóa chứa từ “Sữa”.
 • Giải thích: Hàm sẽ xét dãy G4:G9 và nếu từ “Sữa” xuất hiện ở đầu, nó sẽ cộng dồn các giá trị tương ứng trong dãy H4:H9. Kết quả tính được là 112000 (10000 + 102000).
Hàm SUMIF với ký tự đại diện (WILDCARD)

Hàm SUMIF với ký tự đại diện (WILDCARD)

Ký tự (?):

Công thức: =SUMIF(M4:M9;”Hoodie size ?”;N4:N9)

 • Ý nghĩa: Tính tổng giá trị của các áo Hoodie với kích cỡ khác nhau.
 • Giải thích: Trong đó, hàm xét điều kiện “Hoodie size ?” trong dãy M4:M9. Nếu chỉ có một ký tự sau “Hoodie size “, nó sẽ cộng dồn các giá trị tương ứng trong dãy M4:M9. Kết quả tính được là 528000 (100000 + 199000 + 229000).

Những điều cần lưu ý khi sử dụng hàm SUMIF trong Google Sheet

Khi sử dụng hàm SUMIF trong Google Sheet, có một số điểm quan trọng cần lưu ý để áp dụng công thức một cách chính xác và hiệu quả:

 • Đảm bảo rằng phạm vi (range) và phạm vi tính tổng (sum_range) có cùng số lượng ô: Khi bạn chỉ định sum_range riêng biệt, hãy đảm bảo rằng cả phạm vi và sum_range có cùng số lượng ô, hoặc nếu bạn không chỉ định sum_range, nó sẽ tự động sử dụng phạm vi dữ liệu của bạn để tính tổng.
 • Hàm SUMIF không phân biệt chữ hoa chữ thường: SUMIF không phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy “A” và “a” được coi là giống nhau.
 • Đặt điều kiện trong dấu ngoặc kép: Nếu điều kiện của bạn chứa giá trị văn bản, ngày tháng hoặc các ký tự đại diện (?, *, …) thì hãy đặt nó trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: “Apple”, “2/22/2024”, “abc”.
 • Không đặt tham chiếu ô trong điều kiện trong dấu ngoặc kép: Khi tham chiếu ô trong điều kiện, không đặt nó trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: “=B2”, “<“&B2.
 • Kết hợp toán tử và tham chiếu ô hoặc hàm khác: Nếu điều kiện của bạn bao gồm kết hợp của toán tử và tham chiếu ô hoặc một hàm khác, hãy kết hợp chúng bằng dấu và (&). Ví dụ: “<“&DATE(2024,2,22), “>=”&B2.

Như vậy HocVienDaoTao.Com đã hướng dẫn cách sử dụng hàm SUMIF trong Google Sheet và cung cấp các ví dụ để minh họa cho bạn đọc dễ hiểu. Hàm này rất linh hoạt và có nhiều ứng dụng trong thực tế, vì vậy bạn nên áp dụng nó khi cần tính tổng các số dựa trên một điều kiện. Chúc bạn thành công!

 
==***==

Khoá học: Quản trị Chiến lược Dành cho các Lãnh đạo Doanh nghiệp
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học: Trở thành chuyên gia Bảo mật và tấn công ANM- Hacker mũ trắng
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Chuyên gia phân tích, tự động hóa Web iMacros
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Xây dựng ứng dụng tự động hóa AutoIT
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa đào tạo Hacker và Marketing Facebook từ A - Z
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học: Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học đào tạo Marketing Facebook thông minh
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Lập trình Visual Foxpro 9 - Dành cho nhà quản lý và kế toán
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Làm chủ xây dựng Game chuyên nghiệp
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Trở thành chuyên gia Marketing Facebook thông minh
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Kỹ sảo Điện ảnh đỉnh cao với khóa học After Effect
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Trở thành chuyên gia Vẽ Đẳng Cấp với khóa học AI
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Làm Chủ thiết kế ảnh với Photoshop CC
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Dựng Phim Siêu đẳng với Adobe Premiere
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa dựng phần mềm quản lý dành cho nhà Quản lý và Kế toán bằng MS ACCESS
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học Machine Learning cơ bản-Khoa học dữ liệu - AI
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học Đào tạo sử dụng Excel Chuyên nghiệp & ứng dụng
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học sử dụng PowerPoint Chuyên nghiệp & ứng dụng
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học xây dựng và quản trị hệ thống đào tạo trực tuyến
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Đóng góp nội dung

Gửi ý kiến cho ban biên tập
Gửi thông tin

Thông tin

ĐĂNG KÝ/LIÊN HỆ: