Khoá học: Quản trị Chiến lược Phát triển Lãnh đạo Doanh nghiệp

Để học nhanh hiểu sâu, hãy tìm cho mình 1 mentor/coaching đồng hành. Và trong khóa học này sẽ giúp bạn điều đó, Hãy đăng ký ngay để có Mentor/coaching đồng hành với bạn!

Liên hệ đăng ký: hotrotudaotao@gmail.com
Danh mục Kinh doanh

Mô tả

Khoá học: Quản trị Chiến lược Phát triển Lãnh đạo Doanh nghiệp
Liên hệ đăng ký Zalo: 098.909.5293

Khoá học QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC DÀNH CHO LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP sẽ giúp bạn hiểu tường minh kiến thức về Chiến lược, Quản trị Chiến lược. Với sự đồng hành & cố vấn tận tình của chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực này, bạn làm chủ được các công cụ xây dựng chiến lược. Từ đó sáng tạo được các khung chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp, thành thạo kỹ năng xây dựng Chiến lược Công ty và Chiến lược Cạnh tranh.

Đây là những vấn đề sống còn trong khi các lãnh đạo doanh nghiệp thường rất yếu.

Khoá học này được đúc kết từ thực tiễn xây dựng & triển khai thành công chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp đẳng cấp quốc tế của Tiến sĩ Quản trị Kinh Doanh Đinh Quyết Thắng.
Ông Thắng đã & đang làm lãnh đạo cao cấp cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, tích cực tham gia hoạt động trong các tổ chức, diễn đàn - nơi tụ họp các tinh hoa toàn cầu, đồng thời cũng tham gia giảng dạy các chương trình Sau Đại học tại các Viện, Trường Đại học ngành Quản trị Kinh Doanh về Quản trị Chiến lược, Kỹ năng Lãnh đạo, các lớp Thạc sĩ, Giám đốc Điều hành, tư vấn cho các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh vươn tầm thế giới. 


Tham dự khoá học này, năng lực quản trị chiến lược của bạn sẽ được nâng tầm đẳng cấp quốc tế.

Giới thiệu chi tiết về Ts. Đinh Quyết Thắng Tại đây

Mọi chi tiết xin liên hệ Hotlne: 0989095293

Nội dung khóa học

Giáo trình
Bài số 1
Khái nhiệm chiến lược
Bài số 2
Định nghĩa Quản trị Chiến lược
Bài số 3
Phân biệt Chiến lược Công ty – Tổng quát với Chiến lược Cạnh tranh
Bài số 4
Các công cụ xây dựng chiến lược
Bài số 1
Xây dựng tầm nhìn
Bài số 2
Xác định các mục tiêu cao nhất
Bài số 3
Chọn lựa thị trường & kế hoạch hành động
Bài số 4
Kiểm tra tính thực tiễn & mô hình có ổn không?
Bài số 5
Xây dựng khung chiến lược
Bài số 1
Tầm nhìn
Bài số 2
Sứ mệnh
Bài số 3
Mục tiêu
Bài số 4
Phân tích môi trường bên ngoài
Bài số 5
Phân tích môi trường bên trong
Bài số 6
Tổng hợp các chiến lược
Bài số 7
Lựa chọn một chiến lược khả thi nhất
Bài số 8
Lập kế hoạch hành động
Bài số 9
Xem xét, đánh giá kết quả sau khi triển khai chiến lược và điều chỉnh khi cần